מגיב ל"העברת כל הנוכחים בשלוחה מסויימת"
ביטול
צור הצג תצוגה מקדימה